Pénzügy, számvitel, kontrolling

Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére keresünk munkavállalót dombiratosi munkavégzésre

Az álláshirdetés több mint 40 napja lett feladva.

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére keres munkavállalót.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Pénzügyi-számviteli és munkaügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Önkormányzatnál pénzügy, gazdálkodás, munkaügy területen – 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. melléklet szerinti fényképes önéletrajz
 • A végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről

A munkakör legkorábban 2018. április 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffmann Andrásné nyújt, a 68/436-000 /14-es melléken.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/99-8/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatokat a jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. Fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.