Ekképpen alakultak a regisztrált álláskeresői számok Békéscsabán 2012 és 2022 között

Ekképpen alakultak a regisztrált álláskeresői számok Békéscsabán 2012 és 2022 között

A Nemzeti Foglalkoztatási Osztály (NFSZ) adatbázisa alapján megállapítható, hogy több mint 66 százalékkal csökkent a regisztrált álláskeresők átlagos száma az elmúlt 10 év során Békéscsabán. A vizsgált időszakban kialakuló csökkenő tendencia csupán 2018 és 2020 között tört meg, amely két év alatt közel 46 százalékkal emelkedett a Békéscsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál nyilvántartott álláskeresők száma.

Ezen belül is különösen a koronavírus-járvány kirobbanásának évében, azaz 2020-ban történt emelkedés volt igazán számottevő, amely esztendőben 31 százalékkal lettek többen a békéscsabai álláskeresők. Ettől eltekintve viszont minden más esztendőben csökkenés volt tapasztalható, melynek mértéke olykor akár a 30 százalékot is elérte.

Regisztrált álláskeresők átlagos száma Békéscsabán (2012-2022)

Regisztrált álláskeresők Békéscsabán

 

Az NFSZ havonta frissülő regisztere azonban nem csak az álláskeresők számáról, hanem a nemek, korosztályok és iskolázottság szerinti összetételükről is szolgáltat információkat. Az ezen adatok alapján készült táblázatunkból kiderül, hogy nemek tekintetében néhány kivételtől eltekintve a nők voltak többségben a békéscsabai álláskeresők között. A különbségek ugyanakkor valamennyi esetben minimálisak, csupán néhány százalékosak voltak.

A Békéscsabai Járási Hivatalban regisztrált álláskeresők száma évenkénti átlagban (2012-2022)

Regisztrált álláskeresők évenként

 

Nagyobb eltérések tapasztalhatóak viszont az életkor szerinti összehasonlításban, ami alapján egyértelműen látszik, hogy a regisztrált álláskeresők zöme a 25-54 éves korosztályba tartozik Békéscsabán. Évenkénti arányuk 57-72 százalékos volt az álláskeresői adatbázisban. Számuk ugyanakkor – hasonlóan a 25 év alattiakéhoz – jelentős mértékben csökkent az elmúlt 10 esztendő során, ellenben az 55 év és feletti korosztályéval, akik esetében korántsem történt akkora mértékű létszámcsökkenés a regiszterben.

Ugyancsak élesek a különbségek az iskolázottság összevetésében is, amely adatok arról tanúskodnak, hogy az álláskeresők legnagyobb hányadát a csupán általános iskolát teljesítők, illetve a szakiskolát, szakmunkásképzőt végzők tették ki a városban. Előbbiek 23-27 százalékos, míg utóbbiak 29-34 százalékos arányban voltak jelen az adatbázisban. Őket követően a magasabb iskolai végzettségek mentén az arányok fokozatosan csökkentek: a szakközépiskolai, technikumi képesítéssel rendelkezők 22-26 százalékos, a gimnáziumot végzők 10-15 százalékos, a főiskolát, egyetemet teljesítők pedig már csak 7-9 százalékos évenkénti arányban szerepeltek a békéscsabai álláskeresői nyilvántartásban.

Forrás: Az elemzést készítette a BekescsabaAllas.hu, az adatok forrása a NFSZ.